MATERIAŁY WIDEO

Alarmowy numer 112

Wdrażanie numeru 112 ma swój początek 1991 roku, a od 2008 roku numer ten obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, mamy możliwość połączenia się z operatorem bezpłatnego numeru 112, niezależnie od tego, w jakim kraju Unii się znajdujemy.

PLI CBD dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Konsorcjum T4B (lider) i Qumak-Sekom 22 października 2009 podpisało umowę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej na budowę Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej (tzw. PLI-CBD).

TF-OCR

System sczytywania numerów tablic rejestracyjnych oraz kodów kontenerów. Rozwiązanie zostało zainstalowane na międzynarodowych drogowych przejściach granicznych w ruchu towarowym i osobowym m.in. w Bezledach i Bobrownikach, Kuźnicy, Dorohusku i Medyce.

Do góry