CO MOŻESZ ZYSKAĆ MONITORUJĄC JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ – KONFERENCJA PQ

Podczas Konferencji w dniach 10-11 maja br. zorganizowanej przez Wydział Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie firma IPP wystąpiła jako partner merytoryczny wydarzenia.

W ramach panelu prezentacyjnego słuchacze mieli okazję zapoznać się z funkcjonalnościami systemowymi rozwiązania monitorowania jakości energii elektrycznej wdrożonego m.in. dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Przedstawiciele kadry naukowej i biznesu uczestniczyli w dyskusjach na temat zmian prawnych dla sektora energetycznego – korzyści i szans z tym związanych, poziomu strat spowodowanych przez niską jakość energii, a co najistotniejsze z punktu widzenia zarówno małych jak i największych zakładów produkcyjnych i przedsiębiorców przemysłowych – potencjalnych zysków finansowych wynikających z wdrożenia systemu monitorowania oraz analizatorów jakości energii elektrycznej.

 

Do góry