GRUPA KAPITAŁOWA T4B

Jako autorskie rozwiązania dla polskiej Służby Celnej Grupa T4B opracowała i wdrożyła m.in.: System Wspomagania Odpraw Celnych SWOC® oraz System Kontroli Ruchu TCS® (nagroda szefa Służby Celnej w 2005 roku, Złoty Medal Targów Poznańskich w 2008 roku), działające obecnie na wszystkich polskich drogowych i kolejowych przejściach granicznych.

Autorskim rozwiązaniem jest również System Monitorowania Kas Fiskalnych dla właścicieli centrów handlowych BlackBox Intelligence System® – BIS, którego zadaniem jest monitorowanie transakcji kasowych i tworzenie statystyk z w sklepach najemców. W centrum handlowym Manufaktura w Łodzi zintegrowaliśmy ponad 400 kas i innego typu urządzeń.

W zakresie projektów telekomunikacyjnych firma T4B zrealizowała Ogólnopolski System Informatyczny PLI – CBD (Centralna Baza Danych dla numeru 112). Firma w pełnym zakresie obsługuje również procesy biznesowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym policję i służby specjalne.

W zakresie energetyki zawodowej Grupa T4B jest autorem największego Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej wdrożonego dla PSE oraz Tauron.

W Ciechanowie firma posiada swój oddział biurowy z częścią laboratoryjno-produkcyjną urządzeń oraz własną kancelarię tajną, zaś w centrali w Warszawie m.in. Mobilny System Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej, umożliwiający realizowanie zdalnych usług w tym zakresie.

Do najważniejszych certyfikatów wyróżniających T4B należy min. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz koncesja przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, oraz certyfikaty ISO przyznane nam przez firmę Dekra.

 

Do góry