ZARZĄD

Robert Szczepankowski
Prezes Zarządu

Dyrektor                                             Generalny

Małgorzata Dudek-Witulska
Członek Zarządu

Zastępca Dyrektora Generalnego

Andrzej Oliński
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych

Piotr Naszkowski
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych

Do góry