Oferta


Monitoring Jakości Energii Elektrycznej

Oprogramowanie analityczne PQ Secure

System PQ Secure to oprogramowanie służące do analizy parametrów oraz zdarzeń w sieci energetycznej. Umożliwia nieprzerwane monitorowanie jakości energii orazzapewnia kompletny i wszechstronny obraz stanu sieci. Zapis wartości krytycznych parametrów umożliwia bezpośrednią analizę oraz reakcję na wszelkie nieprawidłowości.

Ze względu na bogate doświadczenie producenta oraz z uwagi na jakość i parametry produkt został  wybrany przez PSE Operator S.A. (obecnie PSE S.A.) do monitorowania jakości energii elektrycznej linii przesyłowych najwyższych napięć we współpracy z analizatorami jakości energii elektrycznej UP-2210-R klasy A. Wiarygodność pomiarów została potwierdzona przez niezależne akredytowane laboratorium.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Stacjonarne analizatory jakości energii elektrycznej klasy A

UP-2210-R

Analizator jakości i rejestrator zakłóceń UP-2210-R klasy A Obudowa w rozmiarze 19″ pasuje idealnie do szaf licznikowych. Miernik oparty jest na platformie UP-2210 (Unipower) zgodnej z klasą A. Mierzy wszystkie parametry jakości energii, rejestruje zdarzenia i wyniki pomiarów oraz wyniki zaawansowanych pomiarów zakłóceń. Ze względu na jakość i parametry produktu oraz doświadczenie producenta został on wybrany przez PSE Operator S.A. (obecnie PSE S.A.)  do monitorowania jakości energii elektrycznej linii przesyłowych najwyższych napięć razem z oprogramowaniem analitycznym PQ Secure.

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-4-30 klasa A, co zostało potwierdzone przez niezależne akredytowane laboratorium.

 

UP-2210

Analizator jakości i rejestrator zakłóceń UP-2210-R klasy A  Obudowa „natablicowa” pasuje do szaf w podstacjach. Miernik oparty jest na platformie UP-2210 (Unipower) zgodnej z klasa A. Mierzy wszystkie parametry jakości energii, rejestruje zdarzenia i wyniki pomiarów oraz wyniki zaawansowanych pomiarów zakłóceń.

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-4-30 klasa A, co zostało potwierdzone przez niezależne akredytowane laboratorium.

Przenośny analizator jakości energii elektrycznej klasy A i klasy S

Unilyzer 902

Przenośny miernik klasy A przeznaczony jest do pomiarów jakości energii w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. Jest samodzielnym urządzeniem w pyło- i bryzgoszczelnej (IP65) obudowie; nie zawiera żadnych ruchomych elementów. Pomiarom poddawane są wszystkie parametry zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych i krajowych, np. IEC 61000-2-12 oraz IEC 61000-4-30 klasa A. Urządzenie jednocześnie rejestruje  zakłócenia takie jak przepięcia, zapady i wzrosty

Unilyzer 900

Kompaktowy przenośny miernik klasy A. Przeznaczony jest do pomiarów jakości energii w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych w miejscach z ograniczonym miejscem montażu. Posiada wbudowany moduł Wi-Fi, GSM oraz GPS. Jest samodzielnym urządzeniem w pyło- i bryzgoszczelnej (IP65) obudowie; nie zawiera żadnych ruchomych elementów. Pomiarom poddawane są wszystkie parametry zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych i krajowych, np. IEC 61000-2-12 oraz IEC 61000-4-30 klasa A.

Monitoring jakości energii elektrycznej w Polsce nie jest jeszcze powszechnie praktykowany, jednak temat ten zaczyna nabierać coraz większego znaczenia i coraz więcej firm zwraca uwagę na skutki złej jakości energii elektrycznej.

W szczególności uciążliwe dla klientów są nieprawidłowości takie jak:

 – kilkuset milisekundowe przerwy w dostawie jakości energii, które mogą zatrzymać produkcję nawet na kilka, kilkanaście godzin,

 – przyspieszone zużycie urządzeń elektroenergetycznych, silników, transformatorów, serwerów, zasilaczy bezprzerwowych UPS,

 – detekcja zbędnego zużycia energii elektrycznej.

Zła jakość energii to nie tylko problem sprzętowy. W przypadku znaczącej wartości współczynnika migotania światła ma bardzo negatywny wpływ na człowieka i jego dobre samopoczucie. Powoduje apatię, rozdrażnienie, spadek wydajności produkcji, w niektórych przypadkach, wśród osób podatnych na ataki epileptyczne, może być przyczyną znacznych problemów zdrowotnych.

Powszechne na rynku pomiary jakości energii elektrycznej bardzo często wykonywane  są jednym lub dwoma przenośnymi miernikami, a proces tworzenia raportu z badań wymaga wielu godzin analiz i często mówi o przypuszczeniach, a nie o pewnych wnioskach. Nie przedstawia także klientowi rekomendacji, której celem jest wyeliminowanie problemu.

Nowo wdrożone rozwiązanie w sposób zautomatyzowany, dzięki modułowi IPP/G.503, w wyniku analizy danych pomiarowych przygotowuje raporty diagnostyczne z rysunkami topologii sieci elektroenergetycznej klienta i wskazuje prawdopodobne źródło pochodzenia problemu.

Co więcej, dzięki analizie danych możliwe jest w wielu wypadkach przewidywanie uszkodzeń, np. UPSów, izolatorów, kabli, wyłączników, linii zasilających, co pozwala z wyprzedzeniem podjąć działania naprawcze, aby nie dopuścić do awarii.

Potencjalni odbiorcy Mobilnego Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej

Z Mobilnego Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej mogą korzystać przedsiębiorcy, inwestorzy, spółki dystrybucyjne energii elektrycznej, firmy posiadające serwerownie, szpitale, lotniska, huty, kopalnie oraz wszystkie podmioty, których celem jest zbadanie i działanie prewencyjne przeciw skutkom  odbioru złej energii.

Korzyści dla Klientów

Podstawowym celem zastosowania usługi monitorowania jakości energii elektrycznej jest wzrost dochodów firmy poprzez zminimalizowanie ryzyka zatrzymania procesów biznesowych oraz minimalizację kosztów ponoszonych na naprawy sprzętu. To jednak nie jedyne korzyści.

Warto wiedzieć również o tym, że korzystanie z systemu wpłynie pozytywnie na:

  • oszczędność energii elektrycznej, np. silniki elektryczne stosowane w przemyśle konsumują około 2/3 całkowitej energii pobieranej przez zakłady przemysłowe, optymalizacja pracy silników elektrycznych w zakładach przemysłowych może wygenerować nawet do 20% oszczędności w zużyciu energii;
  • minimalizację ryzyka zatrzymania pracy urządzeń, np. w serwerowni, gdzie statystycznie największym problemem są kłopoty z zasilaniem i przepięciami, które stanowią aż 47,6% wszystkich powodów zatrzymania pracy serwerowni;

Posiadanie wiarygodnych wyników pomiarów dzięki wykorzystaniu analizatorów jakości energii elektrycznej klasy A firmy UNIPOWER AB (Szwecja) oraz modułu IPP/G.503 pozwoli klientowi na:

  • przedstawienie wyników pomiarów operatorowi sieci dystrybucyjnej z żądaniem poprawy parametrów jakościowych energii elektrycznej do wartości parametrów wymaganych przepisami i normami, w tym również wykorzystanie rezultatów pomiarów w ewentualnym sporze sądowym;
  • świadome podjęcie decyzji o modernizacjach sieci energetycznej klienta, np. na dobór odpowiednich filtrów, baterii kondensatorów, optymalizując w ten sposób poziom kosztów inwestycyjnych;
  • otrzymywanie automatycznej analizy i raportowania o zużyciu energii oraz o problemach w sieci elektroenergetycznej klienta.

Niewątpliwym atutem tej usługi jest mobilność systemu. Nasi eksperci mogą dokonywać pomiarów bezpośrednio u klienta, jednocześnie nie dezorganizując pracy zespołowi w danym przedsiębiorstwie.

Do góry