REALIZACJA:

MANUFAKTURA

KATEGORIA: Blackbox Intelligence System
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa systemu informatycznego do przechowywania i analizy danych całego centrum handlowego.

ZAKRES PRAC: Dostawa ok 400 urządzeń BlackBox.

Projekt wykonawczy, dostawa i montaż urządzeń i programowania, uruchomienie i szkolenie zespołu obsługi.

TERMIN REALIZACJI: 01.11.2005 r. – 01.05.2006 r.

Zobacz również:
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – PLI-CBD – UTRZYMANIE Więcej
Do góry