Kariera


GŁÓWNY ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT I SYSTEMÓW WBUDOWANYCH

Oferujemy:
• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz proporcjonalne do zaangażowania, kreatywności i wkładu pracy w projekt.
• Możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez udział w innowacyjnych projektach z obszarów: telekomunikacja, CRM, aplikacje: webowe, geolokacyjne, big-data, numeryczne itp.
• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B.
• Możliwość uzupełnienia kwalifikacji poprzez autoryzowane szkolenia oraz certyfikacje.
• Możliwość awansu na ścieżce kompetencyjnej i/lub menedżerskiej.
• Pakiet opieki medycznej Lux-Med.
• Ubezpieczenie na życie Generali.
• Pakiet Multisport.
• Współpracę z wykwalifikowanym zespołem w miłej atmosferze.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku informatyka, elektronika.
• Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i wdrażaniem złożonych systemów IT wraz z integracją (inne systemy/moduły wewnętrzne i zewnętrze).
• Znajomość architektury i rozwiązań klasy embedded – computer (SoM, SoC, SBC,CoM)
• Praktyczna znajomość współczesnych technologii budowy i integracji aplikacji oraz metod projektowania baz danych.
• Znajomość relacyjnych baz danych.
• Znajomość wzorców projektowych i architektonicznych.
• Umiejętności posługiwania się UML, BPMN.
• Dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2).
• Znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows, umożliwiająca projektowanie z ich wykorzystaniem rozwiązań czasu rzeczywistego, IoT i automatyki przemysłowej.
• Znajomość języków programowania: C, C++, C#.
• Co najmniej 10 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów IT oraz baz danych.
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykorzystaniu do budowy rozwiązań systemów klasy embedded.
• Chęć stałego pogłębiania wiedzy technicznej;

Mile widziane:

• Doświadczenie na stanowisku architekta IT.
• Znajomość narzędzia Enterprise Architect oraz notacji SysML.
• Znajomość TOGAF.
• Prawo jazdy kat.B.
• Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego z klauzulą TAJNE.

Opis stanowiska:
• Opracowywanie koncepcji rozwiązań dla projektów IT przy współpracy z reprezentantami biznesu, analitykami, projektantami i programistami.
• Udział w opracowywaniu analiz wykonalności projektów IT (założenia biznesowe, architektura, przewidywany budżet i harmonogram).
• Doświadczenie w opracowywaniu planów i „roadmap” rozwoju systemów informatycznych dla obszarów biznesowych.
• Doświadczenie w dużych projektach realizowanych metodą zwinną jaki „waterfall”.
• Projektowanie i dokumentowanie architektury systemów oraz mechanizmów integracji w ramach realizowanych projektów.
• Współpraca we wdrażaniu i utrzymywaniu standardów architektonicznych i technologicznych.
• Współpraca z zespołami programistycznymi, dostawcami IT w zakresie realizacji koncepcji i architektury rozwiązania w trakcie realizacji projektów.
• Udział w tworzeniu i utrzymywaniu dokumentacji technicznej systemów.
• Opracowywanie architektury i założeń technicznych dla systemów IT z wykorzystaniem systemów klasy embedded (SoM System-on-Module, SoC System-on-a-Chip, SBC, CoM Computer-on-Module).
• Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju (0% – 30% czasu pracy).

Aplikuj

Do góry