ZARZĄD

Piotr Naszkowski
Prezes Zarządu

Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych

 

Robert Szczepankowski
Członek Zarządu

Dyrektor Generalny  

 

Małgorzata Dudek-Witulska
Członek Zarządu

Zastępca Dyrektora Generalnego

Andrzej Oliński
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych

Do góry