ZARZĄD

Robert Szczepankowski
Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

Małgorzata Dudek-Witulska
Członek Zarządu

Zastępca Dyrektora Generalnego

Andrzej Oliński
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych

Piotr Naszkowski
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych

Andrzej Witkowski
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych 

Do góry