Oferta


TCS – Kontrola ruchu

TCS® – System sterowania i kontroli ruchu

TCS (Traffic Control System) to autorskie rozwiązanie naszej firmy umożliwiające szeroko pojętą kontrolę ruchu. System automatyzuje procesy sterowania i kontroli ruchu osób, pojazdów osobowych, ciężarowych, szynowych oraz ładunków, zbiera i wyszukuje informacje o pojazdach i osobach w bazie danych, reaguje na zastrzeżenia, tworzy statystyki, wyszukuje informacje w celu analizy ryzyka, daje możliwość naliczania opłaty.

Kontrola Ruchu Osób

Kontrola dostępu do zakładu

Dostęp do wszystkich pomieszczeń i budynków zakładu chroniony jest przez system kontroli dostępu. Stosowane są czytniki kart zbliżeniowych. Każda uprawniona osoba posiada kartę zbliżeniową pozwalającą na otwarcie przejścia w zależności od posiadanych uprawnień. Bramki pozwalają na szybką i sprawną kontrolę ruchu osób wchodzących na teren dużego obiektu. Harmonogram umożliwia zdefiniowanie okresów czasu i miejsc, do których pracownicy mają dostęp. Możliwe jest określenie dni, w których pracują np. pracownicy biurowi, a oddzielnie pracownicy wykonujący zadania zmianowo.

Kontrola czasu pracy

Pracownicy przychodząc i wychodząc z pracy potwierdzają swoją obecność za pomocą czytników kart zbliżeniowych lub czytników biometrycznych. Czytniki do celów rejestracji czasu pracy mogą być jednocześnie wykorzystywane do celów kontroli dostępu. Informacje z Systemu Kontroli Czasu Pracy mogą być wysyłane do innych systemów informatycznych np. finansowych.

Wspomaganie obsługi biura przepustek

Osoby odwiedzające zakład, nie będące pracownikami, otrzymują karty zbliżeniowe jako przepustki do wybranych stref zakładu w określonym czasie. Operator wydający przepustkę określa miejsce, do którego udaje się gość i tylko w tym rejonie użytkownik ma możliwość otwierania zabezpieczonych przejść. Dane osoby, dla której wystawiana jest przepustka mogą być automatycznie wprowadzane do systemu za pomocą czytnika dokumentów. Z danymi personalnymi może być powiązane zdjęcie gościa, które jest wykonywane automatycznie.

Rozpoznawanie twarzy osób

System może porównywać twarze osób wchodzących na teren obiektu z wizerunkami osób poszukiwanych lub takich, których dostęp jest zabroniony. W sytuacji rozpoznania takiej osoby informacja o tym fakcie przekazywana jest do centrum nadzoru oraz na wybrane komputery przenośne pracowników ochrony.

Biometria

System umożliwia zastosowanie czytników linii papilarnych do identyfikacji osób w kontroli dostępu do pomieszczeń i autoryzacji procesów w zakładzie przemysłowym. System wyklucza jakiekolwiek próby oszustwa, ponieważ nie musi wykorzystywać kart, które można ewentualnie podmieniać.

Baza zastrzeżeń wobec osób

Wszystkie osoby, do których były jakiekolwiek zastrzeżenia wprowadzone do systemu, będą aktywne podczas kolejnych kontroli. Stanowi to istotną pomoc dla służb ochrony, których pracownicy w trybie online otrzymują informacje o podejrzanych osobach na stacjach roboczych i komputerach przenośnych, podczas ich kolejnych wizyt w obiekcie.

 

 

Kontrola Ruchu Pojazdów Osobowych

Automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych

Po rozpoznaniu numerów tablic rejestracyjnych pojazdu mogą one zostać przekazane do modułu kontroli dostępu. Na podstawie zapisanych informacji system może umożliwić pojazdowi wjazd lub wyjazd z terenu zakładu.

Sterowanie zaporami drogowymi i sygnalizacją świetlną

System TCS współpracuje ze szlabanami, sygnalizacją świetlną oraz informacyjnymi tablicami świetlnymi. Na tablicach można wyświetlać dowolne znaki. Mogą to być informacje dla kierowców o kierunku dalszej jazdy, zaproszenie do wjazdu na stanowisko kontroli lub informacje o zajętości sektorów postojowych.

Wykonywanie zdjęć pojazdów

W celu określenia stanu pojazdów wjeżdżających na zakładowe parkingi istnieje możliwość rejestrowania ich z obu boków oraz góry.

Kontrola pojazdu przez wartowników przy pomocy komputerów przenośnych i czytników dokumentów

Systemowym interfejsem użytkownika, oprócz stacji roboczych, są komputery przenośne typu PC. Ułatwiają one pracę pracownikom ochrony oraz znacznie usprawniają proces kontroli.

Naliczanie opłat za korzystanie z parkingów

System umożliwia realizację płatności za korzystanie z parkingów zakładowych przez osoby z zewnątrz. Dane o sprzedaży biletów parkingowych są eksportowane do systemów finansowych przedsiębiorstwa.

Automatyczna losowa kontrola pojazdów

W celu uszczelnienia procesu kontroli system TCS posiada algorytm losowej kontroli osób i pojazdów. Dzięki komputerom przenośnym pracownik ochrony przebywając na zewnątrz w strefie kontroli ma dostęp do zdjęć osób i pojazdów, może otrzymać informacje o podjęciu kontroli szczegółowej na podstawie zapisanych w systemie zastrzeżeń.

Baza zastrzeżeń wobec pojazdów i kierowców

Wszystkie osoby i pojazdy, do których były jakiekolwiek zastrzeżenia wprowadzone do systemu, będą aktywne podczas kolejnych kontroli. Stanowi to istotną pomoc dla służb ochrony, których pracownicy w trybie online otrzymują informacje o podejrzanych osobach.

Kontrola Ruchu Pojazdów Ciężarowych

Automatyczny odczyt numerów tablic rejestracyjnych

System TCS automatycznie odczytuje numer rejestracyjny ciągnika i naczepy a następnie przekazuje do do bazy danych. Istnieje możliwość edycji numeru i ręcznej korekty. Pracownik Ochrony może z poziomu oprogramowania sterować kamerami telewizji przemysłowej, aby mieć podgląd pojazdu. System automatycznie wykonuje zdjęcia z przodu, tyłu, boku oraz góry pojazdu, a następnie je archiwizuje.

Automatyczny pomiar masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu

Moduł współpracuje z popularnymi wagami dynamicznymi i statycznymi dostępnymi w Polsce (Pfister, Automex, Pivotex, Łęczyca). Dane z wagi pobierane są automatycznie po lub w trakcie przejazdu. Dane mogą być wykorzystywane do kontroli masy całkowitej wjeżdżającego lub wyjeżdżającego pojazdu, do sprawdzania dopuszczalnych nacisków na osie (normy), do kontroli wagi towaru opuszczającego teren przedsiębiorstwa.System posiadając archiwalne dane pojazdu, może automatycznie sygnalizować ewentualne nieprawidłowości. System współpracuje z automatycznymi miernikami odległości w celu określenia wysokości, długości i szerokości pojazdu. Wyniki pokazują czy pojazd spełnia normy dla danego typu pojazdu.

Sterowanie i kontrola ruchu pojazdu przez GPS

System pozwala na monitorowanie położenia pojazdu na terenie chronionym za pomocą systemu GPS.

Automatyczny odczyt numerów kodów i cystern

W przypadku transportu kontenerów i cystern możliwe jest automatyczne rozpoznawanie ich kodów przy użyciu kamery liniowej. Moduł pobiera zdjęcia boku pojazdu.

Rejestracja zdjęć pojazdów i ładunków

Dzięki wykorzystaniu kamer liniowych możliwe jest wykonywanie zdjęć wysokiej rozdzielczości pojazdów będących w ruchu. Dzięki temu można do bazy danych zapisywać zdjęcia wszystkich pojazdów jakie przekraczają bramy bez konieczności ich zatrzymywania.

Kolejkowanie pojazdów do załadunku

Po zarejestrowaniu danych pojazdu system automatycznie kieruje go na stanowisko załadunku.

 

 

Kontrola Ruchu Pojazdów Szynowych

Automatyczny odczyt numerów wagonów

Moduł umożliwia rozpoznawanie numerów wagonów. Pobiera on zdjęcia boku wagonu zapisane przez moduł rejestracji i archiwizacji zdjęć.

Rejestracja zdjęć wagonów

Dzięki wykorzystaniu kamer liniowych możliwe jest wykonywanie wysokiej rozdzielczości zdjęć wagonów będących w ruchu. Dzięki temu można do bazy danych zapisywać zdjęcia wszystkich  składów pociągów jakie przekraczają bramki, bez konieczności ich zatrzymywania.

Odczyt dokumentów przewozowych

System umożliwia odczyt danych z kodów kreskowych. Możliwe jest wykorzystanie ich do znakowania własnych dokumentów przewozowych lub obsługa istniejących dokumentów systemów.

 

 

Wszystkie dane rejestrowane w systemie TCS są dostępne do wyszukiwania i analizowania. Użytkownik ma do dyspozycji zestaw podstawowych raportów pozwalających na kontrolę pracy systemu, rejestrowanych pojazdów i osób, tworzenie statystyk. Dane mogą być drukowane lub eksportowane do innych formatów. Możliwe jest także obrazowanie danych w postaci wykresów i zestawień. Dostępne są również wszystkie wykonane zdjęcia pojazdów i osób.

NAGRODY DLA TCS

Złoty Medal Targów Poznańskich 2008

Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2006

Grand Prix Targów Cło i Granica 2005

 

Do góry