REALIZACJA:

Rozbudowa Systemu Monitowania Jakości Energii Elektrycznej

KATEGORIA: Monitoring Jakości Energii Elektrycznej
STATUS: W trakcie realizacji

 

NAZWA KONTRAKTU: Rozbudowa Systemu Monitowania Jakości Energii Elektrycznej (SMJEE)
ZAMAWIAJĄCY: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
WARTOŚĆ KONTRAKTU: ponad 30 mln zł brutto
DATA PODPISANIA UMOWY: 31 maj 2021 r.
DATA KOŃCA KONTRAKTU: 31 maj 2024 r.

W najbliższych trzech latach  spółka IPP dostarczy 140 Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej dla kolejnych 54 obiektów PSE w całej Polsce.

Zakres prac:

– kompleksowa realizacja infrastruktury obiektowej SMJEE obejmująca zakup, dostawe montaż Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej (AJEE), urządzeń pomocniczych i szaf pomiarowych, wykonanie okablowania i uruchomienie układów pomiarowych jakości energii elektrycznej
– przeprowadzenie alokacji AJEE pomiędzy obiektami dla zapewnienia jednolitych rozwiązań technicznych w poszczególnych stacjach.
– dostarczenie, zainstalowanie oraz uruchomienie systemów informatycznych wraz z wdrożeniem oprogramowania jednostek centralnych SMJEE w podstawowym i rezerwowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego oraz aplikacji dla przewidywanej liczby 50 użytkowników.

 

Zobacz również:
OD 2012 ROKU UTRZYMUJEMY SYSTEM MVNE DLA LYCAMOBILE Więcej
Do góry