MECHANIZMY GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 2019

Jubileuszowa edycja jednej z ważniejszych konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” w Poznaniu zgromadziła ponad 100 uczestników. Wśród poruszanych tematów nie mogło zabraknąć istotnych kwestii dla ekologii takich jak mechanizmy gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarka odpadami czy sprawny i bardziej zrównoważony system recyklingu odpadów opartego na idei circular economy.

Prelegenci sesji odnieśli się również do aktualnych unijnych dyrektyw, próbując odpowiedzieć na pytania: czy konieczne są ciągłe zmiany prawne i czy jesteśmy w stanie wywiązać się z unijnych zobowiązań? Aby spełnić te wymagania zwrócono uwagę na potrzebę budowania świadomości i kultury ekologicznej wśród polskiego społeczeństwa, co znacznie umożliwi wprowadzenie zmian systemowych.

Konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń między wszystkimi, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi i nie mogło nas na niej zabraknąć.

 

 

 

Do góry