NOWY KONTRAKT DLA UKE

Spółka IPP podpisała umowę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej na utrzymanie i rozwój systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych.

W ramach powierzonego zadania przez najbliższe 3 lata świadczyć będziemy usługi: utrzymania, serwisu, gwarancji oraz wdrożeniowe Systemu PLI CBD  w obszarze Aplikacji oraz Infrastruktury Informatycznej.

Wartość kontraktu to: 6,8 mln PLN.

Najnowsze zadanie to kolejny kontrakt T4B Group dla UKE.
W 2011 roku spółka T4B wspólnie z Qumak-Sekom SA wdrożyło Platformę Lokalizacyjno – Informacyjną. Pozwoliła ona na szybką identyfikację miejsca, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy (112,999,998,997 i inne).  Nasz autorski system skrócił czas lokalizacji abonenta z 20 minut do 3 sekund!

Z kolei w 2014 roku rozbudowaliśmy PLI CBD o rozwiązanie wspierające procesy przenoszenia numerów pomiędzy dostawcami usług w sieciach ruchomych jak i pomiędzy dostawcami usług w sieciach stacjonarnych. Utworzona została Centralna referencyjna bazę danych numerów przeniesionych pomiędzy sieciami ruchomymi i pomiędzy sieciami stacjonarnymi.

Do góry